ErrorException Message: Argument 2 passed to WP_Translation_Controller::load_file() must be of the type string, null given, called in /home/kleurplatenwk.nl/public_html/wp-includes/l10n.php on line 838
https://kleurplatenwk.nl/wp-content/plugins/dmca-badge/libraries/sidecar/classes/ Gebruiksvoorwaarden - Kleurplatenwk.nl

Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u https://kleurplatenwk.nl (de “Site”) bezoekt en gebruikt , stemt u ermee in onze Gebruiksvoorwaarden te volgen. Deze regels zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en iedereen die de site gebruikt.

Inhoud op de Site

De materialen die op de site worden gevonden, zijn eigendom van KleurplatenWK  of zijn leveranciers van inhoud en worden beschermd door auteursrechtwetten. Deze materialen omvatten tekst, afbeeldingen, grafieken, video’s en geluidsopnamen. U mag de inhoud alleen afdrukken of downloaden voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KleurplatenWK mag u geen inhoud of informatie verkregen van de site wijzigen, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen.

Gebruikersgedrag

Door de site te gebruiken, stemt u ermee in deze alleen voor legale activiteiten te gebruiken. Het is ten strengste verboden om deel te nemen aan illegale of schadelijke activiteiten, zoals het uploaden van virussen, spammen of pogingen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de servers of het netwerk van de Site.

U stemt ermee in andere gebruikers van de Site niet lastig te vallen, te bedreigen of te intimideren.

Wanneer u de Site gebruikt, is alle inhoud die u uploadt, plaatst of verzendt uw eigen verantwoordelijkheid. U mag geen inhoud uploaden, plaatsen of verzenden die onwettig, schadelijk of lasterlijk is of inbreuk maakt op de rechten van anderen.

Om de Site voor commerciële doeleinden te gebruiken, moet u eerst onze schriftelijke toestemming krijgen.

Links naar sites van derden

KleurplatenWK is niet aansprakelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites van derden die op de site zijn gelinkt, aangezien deze geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door ons.

U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige schade of verlies die kan worden veroorzaakt door websites van derden die naar of van onze website zijn gelinkt.

Disclaimer van garanties

KleurplatenWK biedt geen garanties met betrekking tot de Site en de Site wordt aangeboden zoals ze is en afhankelijk van beschikbaarheid. Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven over de site of de inhoud, materialen of producten ervan.

KleurplatenWK verklaart dat ze geen garanties bieden, expliciet of impliciet, en dit omvat garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Deze disclaimer is gemaakt voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet.

Beperking van aansprakelijkheid

KleurplatenWK is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door het gebruik van de Site, inclusief directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, voor zover toegestaan ​​door de wet.

Vrijwaring

Door de site te gebruiken, stemt u ermee in om KleurplatenWK , zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te beschermen tegen alle claims, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten die kunnen ontstaan, inclusief redelijke advocatenhonoraria, zoals als gevolg van uw gebruik van de site of een schending van de gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De bijgewerkte versie zal op deze pagina worden geplaatst, samen met de datum van de laatste herziening. Als u de site blijft gebruiken nadat deze wijzigingen zijn geplaatst, gaat u akkoord met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via kleurplatenwk.nl@gmail.com .

Content Protection by DMCA.com